Kvalitetne TV serije: milenijsko doba ekrana

Zagreb: CeKaPe, Jesenski i Turk, 2017.

Izbor iz kritike

Napisano je mnogo knjiga o fenomenu uspona TV serija kao dominantne narativne forme, no jedna od najboljih knjiga na ovu temu nije napisana na engleskom jeziku od nekog američkog teoretičara, nego na hrvatskom jeziku od hrvatske stručnjakinje za TV serije. S obzirom da je autorica priznata scenaristica s dugogodišnjim iskustvom u televizijskoj industriji, te dramaturginja i sociologinja, to joj je omogućilo jedinstvene perspektive istraživanja medija, pa knjiga nudi zanimljive uvide iz tri različite metodologije: iz perspektive televizijske scenaristike i produkcije, kako teoretske tako i praktične, iz perspektive sociološke teorije, kao i emocionalno angažirane gledateljice. Ipak, prodoran i temeljit pristup materiji ovdje je dat kroz humorni stil i duhovitost koji ovu knjigu čine pravim užitkom za čitanje. Kao bogat izvor informacija i spoznaja kako za sofisticirane cineaste i studente, tako i za zainteresiranog gledatelja, Kvalitetne TV serije je sjajno postignuće vrijedno svake pohvale i šire međunarodne prepoznatljivosti.

Tatjana Samopjan, AM Journal of Art and Media Studies

Najkraće, posrijedi je neprocjenjiv tekst. Ako smo mislili da o televiziji i serijama znamo sve, uz knjigu „Kvalitetne tv serije“ postaje nam jasno da smo bliže tomu da ne znamo ništa.

Dragan Jurak, Moderna vremena

Pristup Sanje Kovačević je lucidno interpretacijski kompleksan: podjednako razmatra dramaturške složenosti izabranih serija, njihova psihološka i sociološka utemeljenja, kao i osobite povijesno-produkcijske uvjete njihove pojave, sustave rada na njima, recepcijske kontekste. Knjiga joj je pisana istraživački temeljito, upućeno u široku relevantnu literaturu, širok spektar serija i očito vlastito djelatno, scenarističko, iskustvo; puna je informacija o konkretnim okolnostima nastanka serija, suptilnih interpretacijskih analiza, a sve to dano čitkim i protočnim stilom, koji i očitu akribiju autorice čini intrigantnom.

Iz recenzije Hrvoja Turkovića, prof. dr. sc. filmologije

Kvalitetne tv serije“ je prva je knjiga na južnoslavenskim jezicima koja se bavi suvremenom visokokvalitetnom produkcijom televizijske serije… Kovačević pokazuje po čemu su i zašto u svom kontekstu te serije bila iskorak i inovacija. Kako su, recimo The Sopranos skršili etičke norme i identifikacijske obrasce američke TV, kako je David Simon u Žici srušio žanrovska pravila i konvencije strukturiranja zapleta. Između tih pet blokova uvrštava – poput nekog metatekstualnog štosa – tri “reklamne stanke” u kojima se bavi teorijskim nedoumicama oko TV serija. U prvoj “stanci” bavi se pitanjem pilota, početka i završetka serije, u drugoj pitanjem autorstva, a u trećoj fanovskim zajednicama i transmedijskim pripovijedanjem. Kovačević jedno malo poglavlje posvećuje usponu i modelu uspjeha danske TV produkcije. To prekratko poglavlje izvanredno je zanimljivo i za Hrvatsku jako poučno, tako da je šteta što autorica – kad ga je već u rukavu imala – takvog materijala nije istresla više.

Jurica Pavičić, Jutarnji list

Sa izloženim među koricama ove knjiga moguće je polemisati, neke od teza mogu zazivati na „unutrašnji dijalog“ čitaoca sa autorkom, ali, pre svega toga, mora biti naglašeno da Kvalitetne TV serije, i mimo svoje jedinstvenosti u čitavom postjugoslovenskom regionu, pruža tečno izdanje, uz mnoštvo relevenatnih ilustracija ustvrđenog i izrečenog, kao i finu ravnotežu između gledalačke strasti i smirene teorijske analize ove teme.

Zoran Janković, Srpski centar Srbije

Sve se te serije osvrću, svaka na sebi svojstven način, na propadanje socijalne države odnosno na proces kojeg autorica naziva divljim individualizmom koji nagriza društvenu solidarnost. Građanin u zapadnim društvima, kasnije antijunak u serijama, zaražen je moralnim cinizmom, on ne nalazi razloga da se žrtvuje za nešto više od sebe samoga, već o sebi stvara sliku žrtve neokapitalizma kojem je gotovo sve dopušteno. „Kvalitetne tv serije“ je opširno, ali i jako interesantno štivo za sve one koji prate aktualne serije kao i za sve koji kritički promišljaju o njihovom značenju i strukturi moći koju prokazuju.

Donatella Gasparini, Gradska knjižnica Rijeka

Kvalitetne tv serije“ rijetka su i vrijedna knjiga te važan prilog filmskoj esejistici. Autorica promišljeno i analitično razlaže, pokazuje poznavanje medija o kojem piše, prokazuje i argumentirano obrazlaže sekvence, pedantno izlaže teze i antiteze, organizirano pojašnjava složene strukture i manje vidljive mehanizme što čine televizijsku industriju na konkretnim primjerima opravdano hvaljenih televizijskih serija. Bogat i informacijski točan, pregledan i koncizan, naslov „Kvalitetne tv serije“ poslužit će mnogima u daljim istraživanjima. Ova će studija o snažnoj televizijskoj mašineriji zagolicati pažnju gledatelja, primorati ih na studioznije poimanje televizijskih serija te na ponovno gledanje istih, ali iz znatno dublje i analitičnije perspektive.

Miroslav Cmuk, FILMOVI.hr

Iz medija

„Knjiga ili život“, HRT, 2017.

Vijesti iz kulture , HRT, HRT, 2017.

Kritika o knjizi