Tablica samoprocjene

Tablica samoprocjene služi da pomoću nje odredite vlastito znanje stranog jezika te prema tome izaberete potreban stupanj jezika. Također Vam nudimo besplatno testiranje u našoj školi kako bi se odredio potreban stupanj. Za više informacije slobodno nas kontaktirajte.

STUPANJ
OPIS A1 A2 B1 B2 C1 C2
RAZUMIJEVANJE
Slušanje Mogu razumjeti poznateriječi i osnovne fraze
koje se odnose na mene,
moju obitelj i
neposrednu konkretnu
okolinu ukoliko
sugovornik govori
polako i razgovijetno.
Mogu razumjeti fraze i
najčešće korištene riječi
iz područja od
neposrednog osobnog
interesa (npr. osnovne
osobne i obiteljske
informacije, informacije
vezane za kupovanje,
neposredni okoliš,
posao). Mogu shvatiti
osnovno značenje
kratkih, jasnih i
jednostavnih poruka i
javnih objava.
Mogu razumjeti glavne
misli jasnog standardnog
razgovora na poznate
teme s kojima se
redovito susrećem na
poslu, u školi, u
slobodno vrijeme itd.
Mogu razumjeti glavne
poruke mnogih radijskih
i televizijskih programa
o tekućim događajima ili
na teme od osobnog i
profesionalnog interesa
ukoliko su iznesene
relativno sporo i
razgovjetno.
Mogu razumjeti duže
govore i predavanja te
pratiti čak i složenu
argumentaciju ukoliko
mi je tema barem
donekle poznata. Mogu
razumjeti veći dio TV
vijesti i programa koji se
bave tekućim
događajima. Mogu
razumjeti većinu filmova
na standardnom jeziku.
Mogu razumjeti dugačak
govor čak i kad nije
strukturiran i kad veze
nisu jasno izražene, već
se samo
podrazumijevaju. Mogu
bez prevelika napora
razumjeti televizijske
programe i filmove.
Nemam poteškoće u
razumijevanju bilo koje
varijante govornog
jezika, bilo u izravnoj
komunikaciji bilo preko
medija, čak ni kad se
govori brzinom izvornog
govornika, uz uvjet da
imam vremena
prilagoditi se određenom
naglasku.
Čitanje Mogu prepoznati poznata imena, riječi i vrlo
jednostavne rečenice,
npr. na obavijestima
izvješenima na javnim
mjestima, plakatima ili u
katalozima.
Mogu čitati vrlo kratke,
jednostavne tekstove.
Mogu pronaći određenu,
predvidivu informaciju u
jednostavnim,
svakodnevnim pisanim
materijalima kao što su
oglasi, prospekti,
jelovnici i vozni redovi
te mogu razumjeti
kratka, jednostavna
osobna pisma.
Mogu razumjeti tekstove
u kojima se uglavnom
koristi najučestaliji
svakodnevni jezik ili
jezik koji se odnosi na
moj posao. Mogu
razumjeti opis događaja,
osjećaja i želja u
osobnim pismima.
Mogu čitati članke i
izvještaje koji obrađuju
suvremene probleme i u
kojima pisac zauzima
određene stavove i
izražava određena
stajališta. Mogu
razumjeti suvremenu
književnu prozu.
Mogu razumjeti dugačke
i kompleksne činjenične
i književne tekstove te
uvažavati stilske
različitosti. Mogu
razumjeti specijalizirane
članke i duže tehničke
upute, čak i kad se ne
odnose na moje
područje.
Mogu bez poteškoća
čitati sve vrste tekstova,
uključivši apstraktne,
strukturno ili lingvistički
složene tekstove poput
priručnika,
pecijaliziranih članaka i
književnih djela.
GOVOR
Govorna interakcija Mogu voditi jednostavnu
konverzaciju pod
uvjetom da je sugovornik
spreman sporije ponoviti
ili preformulirati svoje
rečenice te da mi je
spreman pomoći da
izrazim ono što želim
reći. Mogu postavljati i
odgovarati na jednostavna pitanja o
dobro poznatim temama
ili da bih zadovoljio
svoje neposredne
potrebe.
Mogu komunicirati u
jednostavnim i
uobičajenim situacijama
koje zahtijevaju
jednostavnu i neposrednu
razmjenu informacija o
poznatim temama i
aktivnostima. Mogu
sudjelovati u vrlo
kratkim društvenim razmjenama premda
obično ne razumijem
dovoljno da bih sam
podržavao konverzaciju.
Mogu se nositi s
većinom situacija koje se
mogu pojaviti tijekom
putovanja kroz područje
na kojem se dotični jezik
govori. Mogu se bez
pripreme uključiti u
konverzaciju na teme
koje su mi poznate, koje
su od osobnog interesa ili se odnose na
svakodnevni život (npr.
obitelj, hobi, posao,
putovanja i tekuće
događaje).
Mogu komunicirati
dovoljno tečno i
neusiljeno, što
omogućuje normalnu
interakciju s izvornim
govornikom. Mogu
aktivno sudjelovati u
raspravama u okviru
poznatih situacija
obrazlažući i braneći svoje stavove.
Mogu se tečno i
neusiljeno izražavati bez
jako očitog traženja
odgovarajućih riječi.
Mogu fleksibilno i
učinkovito koristiti jezik
u društvenim i
poslovnim situacijama.
Mogu precizno izraziti
svoje ideje i mišljenja te se sa svojim doprinosom
spretno uključiti u
raspravu drugih
govornika.
Mogu bez napora
sudjelovati u bilo
kakvom razgovoru ili
raspravi uz dobro
prepoznavanje i
korištenje idiomatskih
izraza i kolokvijalizama.
Mogu se tečno izražavati
i precizno prenositi i
finije nijanse značenja. Ako ipak naiđem na
problem, mogu se povući
i preformuliranjem
izričaja zaobići prepreku
toliko spretno da to
sugovornici jedva i
primijete.
Govorna produkcija Mogu koristiti
jednostavne fraze i
rečenice da bih opisao
gdje živim i osobe koje
poznajem.
Mogu koristiti niz fraza i
rečenica da bih
jednostavnim jezikom
opisao svoju obitelj i
druge ljude, uvjete svog
života, svoje školovanje
te svoje sadašnje ili
prethodno radno mjesto.
Mogu jednostavno
povezivati rečenice kako
bih opisao doživljaje i
događaje, svoje snove,
nade i težnje. Mogu
ukratko obrazložiti i
objasniti svoja stajališta i
planove. Mogu ispričati
priču ili prepričati
sadržaj knjige ili filma te
opisati svoje reakcije.
Mogu jasno i podrobno
govoriti o mnogim
temama vezanim za
područje mog interesa.
Mogu objasniti svoja
stajališta o nekoj
aktualnoj temi navodeći
prednosti i nedostatke
raznih pristupa.
Mogu iznijeti jasan,
podroban opis složenih
činjenica, povezujući
tematske cjeline,
razvijajući određene
misli i zaokruživši
izlaganje odgovarajućim
zaključkom.
Mogu jasno i tečno
iznositi činjenice ili
argumente stilom koji
odgovara kontekstu.
Mogu učinkovito i
logično strukturirati svoj
prikaz na način koji
slušatelju pomaže da
uoči i zapamti glavne
točke.
PISANJE
Pisanje Mogu napisati kratku,
jednostavnu razglednicu,
npr. poslati pozdrave s
ljetovanja. Mogu ispuniti
obrasce osobnim
podacima, npr. unijeti
svoje ime, državljanstvo
i adresu u hotelski
prijavni obrazac.
Mogu pisati kratke,
jednostavne bilješke i
poruke. Mogu napisati
vrlo jednostavno osobno
pismo, npr. komu na
čemu zahvaliti.
Mogu napisati
jednostavan vezani tekst
na poznatu temu ili temu
od osobnog interesa.
Mogu napisati osobno
pismo opisujući svoje
doživljaje i dojmove.
Mogu napisati jasan,
podroban tekst o velikom
broju tema iz područja
svog interesa. Mogu
napisati esej ili izvještaj
prenoseći informaciju ili
navodeći razloge za ili
protiv određenog
stajališta. Mogu napisati
pismo u kojem jasno
izražavam značenje koje
osobno pridajem
određenim događajima i
iskustvima.
Mogu se izraziti jasnim,
dobro strukturiranim
tekstom te razvijati svoja
stajališta. Mogu pisati o
složenim temama u
pismu, eseju ili izvještaju
naglašavajući ono što
smatram važnim. Mogu
odabrati stil koji
odgovara čitatelju kojem
je to namijenjeno.
Mogu napisati jasan,
tečan tekst adekvatnim
stilom. Mogu pisati
složena pisma, izvještaje
ili članke u kojima je
određena tema jasno i
logično iznesena kako bi
primatelj mogao uočiti i
zapamtiti bitne točke.
Mogu pisati sažetke i
prikaze stručnih ili
književnih djela.

Tablicu možete preuzeti i u pdf obliku:

Napomena: za čitanje je potreban program Adobe Acrobat Reader.