Dječji vrtić Dabrić

Odluka o pripajanju Dječjeg vrtića Dabrić Dječjem vrtiću Vrapčić

 

Zaključak o suglasnosti na Odluku o upisu djece

ODLUKA O UPISU DJECE U VRTIĆ - 2023-2024.

UPISI DJECE U DV 2023-2024

 

Natječaj za odgojitelja-icu predškolske djece

Natječaj za ravnateljicu Dječjeg vrtića Dabrić

 

STATUT DJEČJEG VRTIĆA DABRIĆ - novi 2022.

 

Obavijest kandidatima o rezultatu natječaja za odgojitelja u Dječjem vrtiću Dabrić Legrad 2022_

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROGRAM PREDŠKOLE 2021.-2022.

Odluka o ljetnom radu DV Dabrić

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić - jaslička skupina

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić - mješovita skupina

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana DV za 2021. godinu

Odluka o oslobođenju plaćanja vrtića za svibanj

 

UPIS DJECE U VRTIĆ 2022./2023.

Javni natječaj za upis djece u vrtić 2022.-2023.

Prilog 1 ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U VRTIĆ doc

Prilog 2 - Upitnik za upis djeteta u DJEČJI VRTIĆ DABRIĆ

 

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacija

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROGRAM PREDŠKOLE 2021.-2022.

JAVNI NATJEČAJ ZA ODGOJITELJICU U DV

JAVNI NATJEČAJ ZA SPREMAČICU U DV

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROGRAM PREDŠKOLE

PRIJAM U SLUŽBU-ODGOJITELJ(ICA) PREDŠKOLSKE DJECE

Protokoli postupanja u uvjetima opasnosti od zaraze bolešću covid - 19

UPIS DJECE U VRTIĆ 2021./2022.

OBAVIJEST RODITELJIMA O UPISU DJECE U DV ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021.-2022.

UPIS DJECE U VRTIĆ 2020./2021.

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROGRAM PREDŠKOLE

UPIS DJECE U VRTIĆ 2019./2020.

ODLUKE

NABAVE