Lekom grad

Cjenik pogrebnih usluga

Financijski izvještaji LEKOM GRAD d.o.o. za 2021.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke usluge ukopa pokojnika na podr. Općine Legrad

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa

Cjenik građevinskih i komunalnih usluga -LEKOM

Cjenik izvođenja radova i održavanja zelenih površina-LEKOM

 

 

Nabava


2022.

2021.

2020.


2019.