Dokumenti

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

STATUT I POSLOVNIK

STRATEŠKI DOKUMENTI

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

UPRAVLJANJE IMOVINOM

POLJOPRIVREDA

TURIZAM

PRORAČUN

2023. godina

2022. godina

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2016. godina

2015. godina 

2014. godina

2013. godina

CIVILNA ZAŠTITA, ZAŠTITA OD POŽARA, PRIRODNE NEPOGODE

JAVNA PRIZNANJA

2023. godina

Odluka o pokretanju postupka za objavu javnog poziva za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA 2023.

2022. godina

ODLUKA O JAVNIM PRIZNANJIMA OPĆINE LEGRAD

ODLUKA O DOPUNAMA ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA OPĆINE LEGRAD

RJEŠENJE - ODBOR ZA DODJELU PRIZNANJA

2020. godina

2019. godina

2018. godina

2017. godina

2013 - 2016

UDRUGE

2023.godina

2022. godina

2021. godina

2020. godina

2019. godina

2017. godina

OBRAZOVANJE

SOCIJALNA SKRB

OSTALE ODLUKE

PROSTORNI PLAN