ODRŽANA JE PONOVNA (TREĆA) JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LEGRAD SA SMANJENIM SADRŽAJEM

06.09.2022.

Održana je treća Javna rasprava o prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana Općine Legrad. Raspravi je prisustvovalo nekoliko zainteresiranih mještana i ostalih zainteresiranih strana, koji su imali priliku iznijeti svoje mišljenje i zahtjeve, postaviti pitanja koja su im od interesa.