Održana 36. sjednica Općinskog vijeća

28.11.2023.

U ponedjeljak, 27. studenog 2023. godine u Društvenom domu Legrad održana je 36. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad. Sjednicu je sazvao, otvorio i vodio predsjednik Alen Dedi, a sjednici je bilo pristuno 5 vijećnika i vijećnica, općinski načelnik, pročelnica, računovodstvena referentica općine, ravnateljica DV Vrapčić i računovodstvena referentica vrtića.

Najprije su usvojena dva zapisnika s prethodnih sjednica, a nakon toga usvojen je dnevni red s 15 točaka.

Pod dvije točke raspravljalo se o rebalansu ovogodišnjeg Proračuna DV Vrapčić, odnosno o Proračunu vrtića za 2024. godinu. Dogovoreno je da će plaće djelatnika rasti za 10 posto, s obzirom da je povećana minimalna plaća, pa se prema tome usklađuju sve ostale plaće. Oba dokumenta jednoglasno su usvojena.

Nakon toga pod točkom Aktualni sat, ravnateljica je pojasnila rad DV Dabrić od zadnje sjednice, a općinski načelnik spomenuo je ostale događaje koji su se odvijali u posljednjih 2 mjeseca. Među njima valja istaknuti slijedeće: održan je sastanak s Hrvatskim vodama na temu obrane i obnove od poplava, objekta Halaš Čarde i kanalizacije, spomenuti su radovi na vrtiću, zgradi Društvenoga doma i asfaltiranju cesta, dobivenim projektima na natječaju Interreg Mediteran i natječaju otvoreni podaci, te oko sanacije Šoderica za koju je do sada utrošeno preko 15000 eura. Vijećnika Vedrana Bebeka intersiralo je financiranje hostela ukoliko nam isti prođe na natječaju, te naplata komunalne naknade od dužnika. Odgovoreno je da će ukoliko dobijemo projekt hostela financiranje biti 100 posto iz EU, a naplata komunalne naknade neplatišama ovrhom će ići nakon dospijeća zadnje rate što je ovaj kraj ovog mjeseca. Vijećnik Alen Dedi primjetio je da na autobusnoj stanici u Selnici nema staklo, te da se pošalje dopis policiji u vezi pretovarenih kamiona koji se voze kroz Kutnjak. Vijećnika Ivana Gerendaja interesirale su novosti u osnovnoj školi.

Pod četvrtom točkom jednoglasno je usvojeno Izvješće općinskog načelnika o radu za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine, a nakon toga donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Legrad za 2023. godinu.

Na šestoj točci izvršeno je prvo čitanje Proračuna Općine Legrad za 2024. godinu s projekcijama za 2025. godinu i 2026. godinu. Proračun Općine Legrad će se usvajati na slijedećoj sjednici.

Pod točkom sedam jednoglasno je donijeta Odluka o porezu na dohodak na području Općine Legrad pri čemu će niža stopa iznositi 20 posto, a viša 30 posto.

Nakon toga jednoglasno je usvojena Odluka o isplati božićnica umirovljenicima za 2023. godinu pri čemu će se od 18. do 22. prosinca isplaćivati po 30 eura svim umirovljenicima čiji prihodi ne prelaze 330 eura mjesečno i osobama starijima od 65 godina bez prihoda.

Pod devetom točkom jednoglasno je donijeta Odluka o sufinanciranju pasa iz azila s područja Općine Legrad, pri čemu će se za pse koji su više od tri godine u azilu isplatiti naknada od 300 eura, a za ostale 200 eura. Na prijedlog vijećnika Vedrana Bebeka ograničava se isplata naknade za do najviše dva psa po domaćinstvu kako ne bi došlo do zloupotrebe poticaja.

Nakon toga raspisan je Natječaj za osnivanje savjeta mladih Općine Legrad, Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2023. godinu i Smjernice za razvoj sustava civilne zaštite Općine Legrad za 2024. godinu s trogodišnjem financijskim učinkom.

Pod točkom 13. nakon rasprave donijeta je Odluka o isplati jednokratne novčane nagrade od 700 eura osobama koje su dale krv više od 100 puta za muškarce i 75 puta za žene.

Pod točkom 14. jednoglasno je donijeta Odluka o osnivanju prava gradnje na čestici 5339 k.o. Legrad tvrtki Terra Energy Generation Company za realizaciju geotermalnog projekta.

Na kraju pod točkom Pitanja i prijedlozi donijeta je Odluka o listi reda prvenstva za studentske stipendije.