IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Općina Legrad nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Općine Legradkoje se nalazi na adresi https://www.ktdizajn.hr/legradstari/.

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://www.ktdizajn.hr/legradstari/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
  • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
  • Pojedini gumbi za navigaciju nemaju prikladni opis
  • Pojedini dijelovi stranice imaju manji kontrast od preporučenog
  • Pojedini videi nemaju titlove
  • Pojedini PDF dokumenati nisu čitljivi čitačima ekrana
  • Nedostaju alternativni nazivi slika i poveznica
  • Općina Legrad radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 28. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene.
Izjava je zadnji put preispitana 28. rujna 2020. godine. Općina Legrad će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Legrad.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta za Općinu Legrad korisnici mogu uputiti telefonom na 048/835-051 ili putem elektroničke pošte: opcina-legrad@kc.t-com.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom na 01 2099 120 ili putem elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr.