Dijana Nenadić, Predgovor Zvonimir Berković, monografija (Hrvatski filmski savez, 2016.)

Link