Obrasci i zahtjevi

Zahtjev za novčanu pomoć za novorođenče

Uz zahtjev potrebno predati:
1. preslika rodnog lista djeteta /djece ( kod više djece dostaviti sve rodne listove)
2. preslika osobne iskaznice i dokaz o prebivalištu jednog od roditelja na području Općine Draganić u trajanju od neprekidno jedne godine prije rođenja djeteta
3. preslika Potvrde o prijavi prebivališta novorođenog djeteta na području Općine Draganić
4. preslika Uvjerenja o određenom osobnom identifikacijskom broju djeteta (OIB)
5. preslika štedne knjižice ili tekućeg računa (sa IBAN BROJEM) podnositelja zahtjeva

Zahtjev za obavljanje djelatnosti trgovine na malo izvan prodavaonica i djelatnosti jednostavnih ugostiteljskih usluga na zemljištu u vlasništvu općine Draganić

Uz zahtjev potrebno predati:
1. presliku obrtnice ili rješenja o osnivanju obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva ili izvatka iz sudskog registra za trgovačko društvo
2. preslika osobne iskaznice
3. fotografija objekta (kiosk, štand, klupa, automat, šator, kolica i slične naprave)

Zahtjev za priznavanje prava na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja

Uz zahtjev potrebno predati:
1. preslika osobne iskaznice/ dokaz o prebivalištu
2. rodni list- preslika (tko nema osobnu iskaznicu)
3. preslika vlasničkog lista ili ugovora o najmu stana ( izvorni dokument na uvid , potpis na ugovoru ovjeren kod javnog bilježnika)
4. dokumentaciju za dokazivanje prosječnog mjesečnog prihoda samc ili članova kućanstva u posljednja tri mjeseca prije podnošenja ovog zahtjeva – za sve članove kućanstva koji ostvaruju prihod ( plaća, mirovina, naknada bolovanja, opskrbnina, novčana naknada Zavoda za zapošljavanje ili po nekoj drugoj osnovi)
5. uvjerenje o prijavi na Zavod za zapošljavanje ( izdano u mjesecu podnošenja zahtjeva)
6. računi lili uplatnice za troškove stanovanja ( komunalna naknada, voda, električna energija, odvoz smeća)
7. preslika žiro- računa najmodavca

Ukoliko je podnositelj zahtjeva korisnik prava na pomoć za uzdržavanje Centra za socijalnu skrb Karlovac, potrebno je priložiti:
1. Osobne iskaznice – preslike
2. rješenje Centra za socijalnu skrb i posljednja poštanska isplatnica pomoći – za korisnike pomoći za uzdržavanje

Obrazac za javno savjetovanje

Obrazac sudjelovanja u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću